Logotipo de la Universitat Autònoma de Barcelona

Conferència d’Andrés Aljure al Màster DCEI

El dijous 14 de desembre l’expert consultor en comunicació estratégica i gestió de la comunicació, Andrés Aljure va impartir una conferència als estudiants de la 22ed titulada: Claus per dissenyar un PEC amb èxit.

Els estudiants que es troben a la darrera fase dels seus estudis de Màster, durant la qual han de dissenyar un Pla Estratègic de Comunicació per a una organització real, van rebre tips i consells a tenir en compte en la seva elaboració. Saber fer una contrabriefing efectiu, no basar-se en suposicions sinó en dades objectives fruit de la recerca, evitar l’activisme comunicacional, aplicar el mètode, establir objectius quantificables per poder mesurar resultats i fixar les idees força o missatges claus que és comunicaran a les accions, van ser algunes de les qüestions tractades a la ponència.

Andrés Aljure ha prestat serveis a més de 200 empreses internacionals com a consultor estratègic, és professor universitari i autor de l’obra El plan estratégico de comunicación. Método y Recomendaciones prácticas para su elaboración.